Экскурсiя па старонках сямейнага альбома "Вянок Максіма Багдановіча"

31.12.2021

Экскурсiя па старонках сямейнага альбома "Вянок Максіма Багдановіча"

Мэта: абагульніць веды вучняў па біяграфіі i творчай спадчыне Максіма Багдановіча, пазнаёміць з некаторымі новымі для вучняў аспектамі яго творчасці.
На прыкладзе асобы Максіма Багдановіча, на яго вершах выхоўваць у вучняў пачуццё прыгожага, любоў да радзімы; зацікавіць ix творчасцю песняра.