Планы заседаний ШМО

План заседаний ШМО учителей начальных классов, учителя-дефектолога, воспитателя, воспитателей дошкольного образования

План работы методического объединения

учителей начальных классов, учителя-дефектолога, воспитателя, воспитателя дошкольного образования

 

№ п/п

Дата проведения

Тема заседания

1

28 августа

2021 года

Организация образовательного процесса на I ступени общего среднего образования в 2021/2022 учебном году

(методический диалог)

2

04 ноября

2021 года

Теоретические аспекты использования технологии визуализации в образовательном процессе

(тематический семинар)

3

05 января

2022 года

Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов путем создания и использования в образовательном процессе на I ступени общего среднего образования когнитивных средств визуализации учебного материала

(семинар-практикум)

4

23 мая

2022 года

Проектирование учебных занятий в начальных классах с использованием современных методов визуализации информации как одного из средств реализации воспитательного потенциала урока

(семинар-практикум)свернуть

План заседаний ШМО классных руководителей

Заседания школьного методического объединения классных руководителей в 2021/2022 учебном году

Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей.

Задачи:

 • помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы в классе;
 • формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе;
 • организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся;
 • изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся.

 

п/п

Дата проведения

Тема заседания

1.

01.09.2021

Особенности организации идеологической и воспитательной работы и содержание деятельности классного руководителя в учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году

2.

05.11.2021

Социальные проблемы профориентации учащихся. Поиски рациональных способов организации профориентационной работы

3.

30.03.2022

Приоритетные формы взаимодействия классного руководителя с родителями школьников

4.

23.05.2022

Организация воспитательной работы по формированию гражданско-патриотической культуры личности

 

свернуть

План заседаний ШМО учителей общественно-гуманитарного цикла

                                               Пасяджэнне

           Тэма: Нарматыўнае прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне выкладання   прадметаў гуманітарнага накірунку ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў  2021/2022 навучальным годзе

           Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада

           Дата: 30 жніўня 2021 года

           Мэта: прааналізаваць работу членаў метадычнага аб’яднання          за 2020/2021 навучальны год; вызначыць прыярытэтныя накірункі дзейнасці педагогаў па рэалізацыі нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па пытаннях выкладання прадметаў гуманітарнага накірунку ў 2021/2022 навучальным годзе; стварыць умовы для прафесійнага ўдасканалення педагогаў.

          Задачы:

 1. Пазнаёміць настаўнікаў з нарматыўнымі прававымі дакументамі  і інструктыўна-метадычнымі матэрыяламі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 2. Вызначыць напрамкі ў метадычнай рабоце па павышэнні якасці выкладання прадметаў у 2021/2022 навучальным годзе.
 3. Забяспечыць матывацыю настаўнікаў на карэкцыю ўласнай педагагічнай дзейнасці ў суадносінах з патрабаваннямі нарматыўных актаў і тэндэнцый развіцця сучаснай адукацыі.

                                       

                                         Пытанні для абмеркавання:

 1. Аналіз работы МА за 2020/2021 навучальны год.

         Раманчук С.І., кіраўнік метадычнага аб’яднання

 1. Нарматыўнае і прававое забеспячэнне адукацыйнага працэсу  ў 2021/2022 навучальным годзе. 

          Абмеркаванне інструктыўна-метадычных пісем Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.                                                                                                                            

        Азарка К.А., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        Члены метадычнага аб’яднання

 1. Аналіз  работы  з  вучнямі,  якія  маюць  высокую матывацыю

 да вучобы.

        Азарка К.А., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце                                                                                                                  

 1. Актуальныя напрамкі метадычнай работы з настаўнікамі ў новым

        навучальным годзе                   

        Раманчук С.І., кіраўнік метадычнага аб’яднання

 1. Работа над тэмамі па самаадукацыі.

        Раманчук С.І.,  кіраўнік метадычнага аб’яднання

 1. Вынікі ЦТ, паступленне выпускнікоў.

               Азарка К.А., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце                                                                                                                     

 

                                    Практычная частка:

        Дыягностыка прафесійных запытаў настаўнікаў

                                               Літаратура:

 1. Кодэкс аб адукацыі Рэспублікі Беларусь.
 2. “Настаўніцкая газета” чэрвень – жнівень 2021 г. (інструктыўна-метадычныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь).
 3.   Прадметныя часопісы (“Роднае слова”, “Беларуская мова                     і літаратура”, “Русский язык и литература», “Замежныя мовы”).

     4.” Адукацыя Міншчыны “, чэрвень-жнівень 2021 г.

                                       

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне № 3

        Дата правядзення: 28 сакавіка 2022 года

        Тэма: Выкарыстанне візуалізацыі вучэбнай інфармацыі для актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

       Форма правядзення: семінар-практыкум

       Мэта: удасканаленне методыкі правядзення вучэбных заняткаў з выкарыстаннем сучасных сродкаў візуалізацыі 

      Задачы:

 1. Актуалізаваць сістэму ведаў педагогаў па выкарыстанні ў педагагічнай практыцы тэхналогіі візуалізацыі.
 2. Акрэсліць асаблівасці выкарыстання метадычных прыёмаў у рамках тэхналогіі візуалізацыі на розных этапах урокаў.
 3. Павышаць узровень прафесійнага майстэрства настаўнікаў па выкарыстанні сродкаў і тэхнік візуалізацыі вучэбнай інфармацыі.

 

Пытанні для абмеркавання:

 1. Паняцце “візуалізацыя” – аснова тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі.

        Пажытка А.К., настаўнік беларускай мовы і літаратуры                                                                      

 1. Метадычныя асаблівасці выкарыстання сродкаў візуалізацыі на вучэбных і факультатыўных занятках.

Юрашчык С.А., настаўнік беларускай мовы і літаратуры                                                                         

 1. Спосабы арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў у адукацыйным працэсе.

       Лазюк А.П., настаўнік рускай мовы і літаратуры   

 1.   Павышэнне кваліфікацыі настаўнікаў.

       Пажытка А.К., настаўнік беларускай мовы і літаратуры

       Жыгала Т.А., настаўнік гісторыі

Практычная частка:

       Наведванне ўрока  па гісторыі Беларусі ў 11 класе (Жыгала Т.А.). Самааналіз урока. Аналіз урока.           

                                                    

                                               Літаратура:

 1. Глізбург, В.І. Візуалізація як сродак фарміравання метапрадметных ведаў / В.І.Глізбург, І.Ф.Зыков //Веснік//
 2. Галавіна, Л.М. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучняў / Л.М. Галавіна. - М.: Праспект, 2003. – 242 с.
 3. Запрудскі, Н.І. Сучасныя школьныя тэхнологіі –3/ Н. І. Запрудскі – Мінск: Сэр-Віт, 2017. –164 с. – (Майстэрня настаўніка)
 4. Выкарыстанне тэхнік візуалізацыі на ўроках рускай мовы і літаратуры (з вопыту работы). – [Электронны рэсурс].https://infourok.ru.
 5. Палякова, Е. В. Візуалізацыя як эфектыўны метад уяўлення інфармацыі ў сознании чалавека / Е. В. Палякова // Альманах сучаснай навукі і адукацыі. – 2012. – No4 (59). – С. 180 – 181.
 6. Матэрыялы пасяджэнняў раённых МА настаўнікаў гуманітарнага накірунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне № 2

        Дата: 27 снежня 2021 года

        Тэма:  Сучасны ўрок з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі

        Форма правядзення: аўкцыён ідэй

        Мэта: удасканаленне  эфектыўных метадаў і прыёмаў у рамках тэхналогіі візуалізацыі на розных этапах урокаў гуманітарнага накірунку.

        Задачы:

 1. Вызначыць метады і прыёмы тэхнік візуалізацыі на розных этапах урока.
 2. Вызначыць ролю тэхнік візуалізацыі вучэбнай інфармацыі на ўроках гуманітарнага накірунку
 3. Павышаць узровень прафесійнага майстэрства настаўнікаў па выкарыстанні сродкаў і тэхнік візуалізацыі вучэбнай інфармацыі.

 

Пытанні для абмеркавання:

 1. Дыдактычныя прынцыпы пабудовы ўрока: мэтавыя арыенціры, асаблівасці зместу

       Раманчук С.І, настаўнік беларускай мовы і літаратуры

 1. Метады і сродкі рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу урокаў

       Жыгала Т.А., настаўнік гісторыі

 1. Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі як сродак фарміравання чытацкай граматнасці вучняў

       Раманчук С.І., настаўнік беларускай мовы і літаратуры  

 1. Аналіз 2 этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах і ўдзелу ў 2 этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах                          

       Азарка К.А., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Практычная частка:

 1. Наведванне ўрокаў па беларускай мове ў 5 класе  (Раманчук С.І ) і па рускай мове ў 7 класе (Азарка  К.А.). Самааналіз урокаў. Аналіз урокаў.           
 2. Распрацоўка рэкамендацый па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі ў адукацыйным працэсе.

 

Літаратура:

 1. Валочка, Г. Асноўныя характарыстыкі сучаснага ўрока беларускай мовы
 2. Жук, А.І., Кошаль, М.М. Прафесіянальная кампетэнтнасць педагога / А.І. Жук, М.М. Кошаль // Кіраванне ў адукацыі. – 1997. – №8
 3. Запрудскі, М.І. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі / М.І.
 4. Матэрыялы пасяджэнняў раённых МА настаўнікаў гуманітарнага накірунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне № 1

        Дата правядзення: 28 кастрычніка 2021 года

        Тэма: Інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі і арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

        Форма правядзення: метадычны дыялог

        Мэта: удасканаленне метадычных кампетэнцый настаўнікаў прадметаў гуманітарнага накірунку    

        Задачы:

 1.     Акрэсліць магчымасці сучасных педагагічных тэхналогій у арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.сродкаў камунікацыі.
 2.   Пашырыць дасведчанасць настаўнікаў у сучасных адукацыйных тэхналогіях праз арганізацыю самаадукацыі.
 3. Садзейнічаць выкарыстанню ІКТ на ўроках гуманітарнага накірунку.

                                      

                           Пытанні для абмеркавання:

 1. Выкарыстанне сучасных сродкаў камунікацыі на ўроках і факультатыўных занятках як спосабу актывізацыі пазнавальнай і камунікатыўнай кампетэнцыі  вучняў

       Лытнева В.Г., настаўнік англійскай мовы

 1. Выкарыстанне вучэбнага матэрыялу адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу для арганізацыі самастойнай работы вучняў.

       Пажытка А.К., настаўнік беларускай мовы

 1. Самаадукацыя педагогаў – абавязковая ўмова павышэння прафесійнай кампетэнцыі

       Лазюк А.П., настаўнік рускай мовы і літаратуры

                                                                                             

Практычная частка:

        Наведванне ўрока па беларускай мове ў 7 класе ( Юрашчык С.А.)       Самааналіз урока. Аналіз урока.           

Літаратура:

 1. Інструктыўна-метадычнае пісьмо па выкарыстанні інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і электронных сродкаў навучання ў адукацыйным працэсе.
 2. Афанасьеў, А.А. Информационная образовательная среда школы: проблемы и их решения / А.А. Афанасьеў, М.В. Кірухін. Электронны рэсурс. http:// www.ict.edu.ru/ft/005559/465-493/pdf/

3.Зайцава, С.А. Информационные технологии в образовании / С.А.Зайцава.   Масква, 2011.  182 с. 4. http://www.edu.by 5. http://mogileviro.by

 1. Матэрыялы пасяджэнняў раённых МА настаўнікаў гуманітарнага накірунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                         Пасяджэнне № 4                             

           Тэма:  Сістэмная праца з адоранымі дзецьмі – эфектыўнае звяно навучальнага працэсу ў школе

          Форма правядзення: аўкцыён ведаў

          Дата: 27 мая сакавіка 2022 года

          Мэта: удасканаленне сістэмы работы з адоранымі вучнямі

          Задачы:

 1. Павысіць эфектыўнасць работы настаўнікаў з адоранымі вучнямі праз сістэматычнасць і бесперапыннасць навучання пры падрыхтоўцы да алімпіяд і навукова-практычных канферэнцый.
 2. Фарміраваць устойлівыя інтарэсы школьнікаў, іх пазнавальную актыўнасць.

                                 Пытанні для абмеркавання:          

 1. Псіхолага-педагагічныя ўмовы развіцця адоранаці дзіцяці.

Мартынюк К.Л., сацыядьны педагог

 1. Прафесійная кампетэнтнасць настаўніка ў працы з адоранымі дзецьмі.

Юрашчык С.А.,  настаўнік беларускай мовы і літаратуры

 1. Асаблівасці арганізацыі работы з вучнямі пры падрыхтоўцы да алімпіяд і навукова-практычных канферэнцый.

Жыгала Т.А., настаўнік гісторыі

                                          Практычная частка:     

 1. Наведванне ўрока па рускай мове ў 6 класе (Лазюк А.П.).
 2. Самааналіз урока. Аналіз урока.
 3. Дыягностыка прафесійных запытаў настаўнікаў

                                             

                                                    Літаратура:   

 1. Валочка, Г. Асноўныя характарыстыкі сучаснага ўрока беларускай мовы / Г.Валочка // Беларуская мова і літаратура. – 2008. - №12. – С. 12 -14.
 2. Ермаковіч, С. Рыхтаваць вучня да самастойнага жыцця / С. Ермаловіч // Беларуская мова і літаратура. – 2008 - №12. С. 18-19.
 3. Жук, А.І., Кошаль, М.М. Прафесіянальная кампетэнтнасць педагога / А.І. Жук, М.М. Кошаль // Кіраванне ў адукацыі. – 1997. - №8
 4. Часопіс “Адукацыя Міншчыны” №7-8, 2013 год

5.Часопіс “Народная асвета” №10, 2012 год

 1. Матэрыялы пасяджэння раённых МА настаўнікаў гуманітарнага накірунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне № 3

       Тэма: Вынікі

       Форма правядзення:

       Дата: 27 мая 2022 года

       Мэта: стварэнне ўмоў для аналізу і самааналізу настаўнікамі сваёй педагагічнай дзейнасці ў 2021/2022 навучальным годзе і вызначэнні задач на наступны год

       Задачы:

 1. 1. Падвесці вынікі работы кожнага ўдзельніка МА за 2021/2022 навучальны год.
 2. Правесці дыягностыку прафесійных запытаў настаўнікаў з мэтаю вызначэння асноўных накірункаў работы метадычнага аб’яднання  ў наступным навучальным годзе.

 

Пытанні для абмеркавання:

 1. Вынікі работы МА за 2021/2022 навучальны год.

       Раманчук С.І., кіраўнік метадычнага аб’яднання

 1. Вынікі самаадукацыі настаўнікаў.

       Члены метадычнага аб’яднання

 1. Вынікі атэстацыі, павышэння кваліфікацыі настаўнікаў.

       Азарка К.А.,  намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце                                                                                                          

 1. Вынікі работы з вучнямі, якія маюць павышаную матывацыю        да вучобы.

       Азарка К.А.,  намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце                                                                                                            

 1. Аналіз правядзення пазакласнай работы па прадметах.

       Раманчук С.І.,  кіраўнік метадычнага аб’яднання                                                                                                                                                                                                

 1. Аб гатоўнасці вучняў да здачы выпускных экзаменаў  і цэнтралізаванага тэсціравання.

      Члены метадычнага аб’яднання

                                         

Практычная частка:

      Дыягностыка прафесійных запытаў настаўнікаў                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

План заседаний ШМО учителей естественно-математического цикла

Пасяджэнне

Дата правядзення: 27.08.2021

         Тэма: Змястоўныя і арганізацыйна-метадычныя асаблівасці адукацыйнага працэсу па прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці ў 2021/2022 навучальным годзе

Форма правядзення: круглы стол.

Мэта: вызначэнне прыярытэтных напрамкаў у дзейнасці настаўнікаў на 2020/2021 навучальны год, тэндэнцыі развіцця  адукацыі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, актуальныя праблемы і шляхі іх вырашэння.

Задачы:

 1. Прааналізаваць работу метадычнага аб'яднання за 2020/2021 навучальны год.
 2. Азнаёміцца з рэкамендацыямі па выніках рэспубліканскіх кантрольных работ па вучэбных прадмеах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці і Міжнароднага параўнальнага даследавання па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў (PISA-2018).
 3. Арганізаваць працу метадычнага форміравання настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці ў 2021/2022 навучальным годзе.

Пытанні для абмеркавання

 1. Аналіз вынікаў работы метадычнага фарміравання настаўнікаў

прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці ў 2020/2021 навучальным годзе.

Засулевіч Г.І., кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання.

 1. Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе:

- абноўленыя навучальныя праграмы па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці;

- абноўленыя навучальныя дапаможнікі па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці для XI класа і асаблівасці работы з імі;

-эфектыўнасць выкарыстання ў адукацыйным працэсе кампанентаў вучэбна-метадычных комплексаў па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці.

Азарка К.А., намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце

 1. Арганізацыя работы з вучнямі, якія маюць высокую матывацыю да вучобы і развіццё пісьменнасці вучняў у святле рэкамендацый па выніках рэспубліканскага маніторынгу якасці ведаў і міжнароднага параўнальнага даследавання па ацэнцы адукацыйных дасягненняў вучняў (PISA 2018).

Азарка К.А., намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце

 1. Арганізацыя метадычнай работы настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці школы ў 2021/2022 навучальным годзе.

Засулевіч Г.І., кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання.

 1. Работа над тэмамі па самаадукацыі.

Засулевіч Г.І., кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання.

 1. Аб выніках ЦТ, паступленні выпускнікоў.

Азарка К.А., намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце.

Практычная частка

 1. Анкетаванне па вызначэнні запытаў педагогаў пры правядзенні

пасяджэнняў, выбары тэматыкі і пытанняў, якія, на іх думку, неабходна разглядзець на пасяджэннях.

Літаратура

 1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
 2. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі

Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2021 / 2022 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі».

 1. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага

і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэальзуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя намеснікам міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.06.2016 года.

 1. Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі,

зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь             ад 20.12.2011 № 283.

 1. Правілы правядзенне атэстацыі вучняў пры засваенні зместу

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь    ад 20.06.2011  № 38.

 1. Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў

 агульнаадукацыйных устаноў па вучэбных прадметах, зацверджаныя загадам міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2009 № 674 (са зменамі і дапаўненнямі ад 29.09.2010 № 635).

 1. Спецыфічныя санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні,

зацверджаныя пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь            ад 07.08.2019 № 525; Санітарныя нормы і правілы «Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя РэспублікіБеларусь ад 27.12.2012 № 206 (рэд. ад 03.05.2018).

 

 

 

 

Пасяджэнне № 1

Дата правядзення: 29.10.2021

Тэма: Выкарыстанне візуалізацыі вучэбнай інфармацыі                     для актывізацыі  вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці.

Форма правядзення: семінар-практыкум.

Мэта: актуалізацыя і паглыбленне ведаў настаўнікаў аб сучасных падыходах і спосабах арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў па выкарыстанні тэхналогіі візуалізацыі.

Задачы:

 1. Вызначыць эфектыўнасць тэхналогіі візуалізацыі вучэбнай інфармацыі.
 2. Прааналізаваць выкарыстанне візуалізацыі вучэбнай інфармацыі

як аднаго са сродкаў фарміравання пісьменнасці, развіцця крэатыўнага мыслення вучняў.               

Пытанні для абмеркавання

 1. Паняцце «візуалізацыя» - аснова тэхналогіі візуалізацыі

 вучэбнай інфармацыі.                                                                                    

          Налівайка А.Ю., настаўнік фізічнай культуры і здароўя.

 1. Метадычныя асаблівасці выкарыстання сродкаў візуалізацыі

 (апорныя канспекты, структурна-лагічныя схемы, інтэлект-карты і г.д.) на навучальным занятку.                                                             

Батурыцкая Н.Г., настаўнік фізікі.  

 1. Візуалізацыя вучэбнай інфармацыі як адзін са сродкаў

фарміравання пісьменнасці, развіцця крэатыўнага мыслення вучняў.                  

         Засулевіч Г. І., настаўнік матэматыкі.

 1. Спосабы актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў

у  адукацыйным працэсе.                                                               

          Бахурынская М. Дз., настаўнік біялогіі і хіміі.                                                                                                   

Практычная частка

 1. Аналіз і праектаванне фрагментаў вучэбных заняткаў

па прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці                    якія дэманструюць прыёмы арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў праз выкарыстанне сродкаў візуалізацыі (апорныя канспекты, структурна-лагічныя схемы, інтэлект-карты і г.д.) на навучальным занятку.

Літаратура

 1. Далінгер, В.А. Методыка навучання матэматыцы. Кагнітыўна-візуальны падыход: падручнік для ВНУ / В. А. Далінгер, С. Д. Сіманжанкоў. - 2-е выд., Перапрац. і доп. - Масква: Выдавецтва Юрайт, 2020. - 340 с. - (Вышэйшая адукацыя). - ISBN 978-5-534-1409596-8. - Тэкст: электронны // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https: //urait.ru/bcode/452019/.
 2. Далінгер, В.А. Наглядныя вобразы як прадмет і сродак навучання матэматыцы / В. А. Далінгер // Матэматыка ў школе. - 2017. -No5. С.40-47.

3.Глізбург, В.І. Візуалізацыя як сродак фарміравання метапрадметных ведаў / В..Глізбург, І.Ф.Зыкаў // Веснік Маскоўскага гарадскога педагагічнага універсітэта.Серыя: «Педагогіка і псіхалогія». - 2016. -No3 (37) 2016. - С.65-73.

 1. Запрудскі, Н.І. Сучасныя школьныя тэхналогіі -3 / Н. І.Запрудскі - Мінск: Сэр-Віт, 2017. -164 с. - (Майстэрня настаўніка)
 2. Ляўчук, А. В. Інтэрактыўныя метады навучання для актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках хіміі/ / А. В. Ляўчук // Біялогія і хімія − 2021. − № 1.
 3. Запрудскі, М. І. Перакулены ўрок : планаванне і правядзенне / М.І. Запрудскі // Фізіка, 2015. – № 5. – С. 3-6.
 4. Медыяадукацыя ў школе : фарміраванне медыяграматнасці вучняў: дапаможнік для настаўнікаў / М. І. Запрудскі, А. А. Палейка  [і інш.]; пад рэд. М. І. Запрудскага. Мінск, 2016. – 334 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне  № 2

Дата правядзення: 28.12.2021

Тэма: Сучасны ўрок з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі: праектаванне, правядзенне і аналіз.

Форма правядзення: метадычны дыялог.

Мэта: удасканаленне педагагічнага майстэрства настаўнікаў           ва ўмовах абнаўлення зместа адукацыі.

         Задачы:

 1. Забяспечыць засваенне педагогамі дыдактычных прынцыпаў

пабудовы ўрока з выкарыстання тэхнік візуалізацыі.

 1. Садзейнічаць арганізацыі асобаснага ўзаемадзеяння настаўніка

і навучэнцаў праз стварэнне псіхалагічна камфортных і спрыяльных умоў.

Пытанні для абмяркавання

 1. Дыдактычныя прынцыпы пабудовы ўрока: мэтавыя арыенціры,

 асаблівасці зместу; сучасныя метады і сродкі навучання.       

Налівайка А.Ю., настаўнік фізічнай культуры і здароўя.   

 1. Выкарыстанне тэхнік візуалізацыі, якія прадугледжваюць

 арганізацыю актыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўсіх этапах урока.                                                                                                   

Засулевіч Г. І., настаўнік матэматыкі  

 1. Арганізацыя асобаснага ўзаемадзеяння настаўніка і навучэнцаў

 праз стварэнне псіхалагічна камфортных і спрыяльных умоў                для дзейнасці вучняў.                                                                                               

Савянкова Л.М.,  настаўнік фізічнай культуры і здароўя.          

 1. Сродкі і метады рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу ўрока.

Бахурыкская М.Дз., настаўнік хіміі і біялогіі.

Практычны блок

 1. Прадстаўленне вопыту педагогаў па мадэляванні

і канструяванню  ўрокаў розных тыпаў з выкарыстаннем тэхнік візуалізацыі.  Прадстаўленне і абарона распрацаваных матэрыялаў.

Літаратура

 1. Якубоўская Э.Н. Магчымасці ўрока для фарміравання візуальнай граматнасці вучняў// Фізіка–2021.–№2. Адзіны інфармацыйна- адукацыйны рэсурс. [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: https://eior.by – Дата доступа: 31.08.2021.
 2. Казачонак, В.У. Тэндэнцыі і мадэлі развіцця адукацыі XXI стагоддзя /В.В.Казачонок // Матэматыка: праблемы выкладання - 2018. - №5.

 

 

 

Пасяджэнне № 3

Дата правядзення: 28.03.2022

Тэма: Магчымасці выкарыстання сучасных інфармацыйна- камунікатыўных тэхналогій у адукацыйным працэсе па прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці: вопыт, праблема, перспектыва.

Форма правядзення: метадычны фестываль.

Мэта: абмен назапашаным вопытам па прымяненню інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій у навучанні з мэтай павышэння якасці адукацыі па вучэбных прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці.

Задачы:

 1. Пазнаёміць з разнастайнымі інфармацыйна-камунікатыўнымі

тэхналогіямі, якія прымяняюцца ў адукацыйным працэсе.

 1. Актуалізаваць і сістэматызаваць веды членаў школьнага

метадычнага аб’яднання аб неабходнасці прымянення ІКТ у адукацыі.

 1. Пазнаёміць з ключавымі напрамкамі выкарыстання ІКТ

ў  адукацыйным працэсе.

 1. Фарміраваць ўменне выкарыстоўваць, ў адукацыйным працэсе,

вучэбныя матэрыялы адзінага інфармацыйна-адукацыйнага  рэсурса.

Пытанні для абмяркавання

 1. Візуалізацыя вучэбнай інфірмацыі па прадметах прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных тэхналогій і яе выкарыстанне ў адукацыйным працэсе.

Налівайка А.Ю., настаўнік інфарматыкі.   

 1. Развіццё інтэлектуальных здольнасцей і крэатыўнага мышлення

вучняў сродкамі візуалізацыі

          Батурыцкая Н.Г., настаўнік фізікі.   

 1. Выкарыстанне кантэнта адзінага адукацыйнага  рэсурсу               

для арганізацыі самастойнай вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці вучняў           пры вывучэнні  прадметаў прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці.

          Засулевіч Г.І., настаўнік матэматыкі.   

Практычны блок

 1. Праектаванне вучэбнага занятка па выбраннай тэме

  з выкарыстаннем сучасных інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій.

 1. Прадстаўленне і абарона распрацаваных матэрыялаў.

Літаратура

 1. Гінчук, В.У. Адзіны інфармацыйна-адукацыйны рэсурс

 як кампанент вучэбна-метадычнага забеспячэння агульнай сярэдняй адукацыі //Веснік адукацыі -2021.-№2.  https://adu.by/images/123/111/ Ginchuk_vesnik.pdf.

 1. Савіцкая, І.У. Матэрыялы рэсурсу - для павышэння якасці геаметрычнай адукацыі навучэнцаў 8 Класа / І.У.Савіцкая // Настаўніцкая газета - 2021. - №80.
 2. Раганоўскі, Н.М., Раганоўская Е.Н. Аптымізацыя матэматычнай падрыхтоўкі вучняў на аснове кампетэнтнаснага падыходу /Н.М. Раганоўскі // Матэматыка: праблемы выкладання - 2018. - № 1.
 3. Афанасік Т.М. Выкарыстанне інтэлект-карт у якасці мініпраектаў на уроках фізікі ў 8 класе/Т.М. Афанасік, Т.У.Багдановіч, А.В. Якубоўскі// Фізіка–2019.–№4.
 4. Галузо І.В. QR-коды – памочнікі настаўніка фізікі і астрноміі// Фізіка, 2019. – № 1.
 5. Запрудскі, М. І. Перакулены ўрок : планаванне і правядзенне / М.

І. Запрудскі // Фізіка, 2015. – No 5. – С. 3-6.

 1. Медыяадукацыя ў школе : фарміраванне медыяграматнасці вучняў: дапаможнік для настаўнікаў / М. І. Запрудскі, А. А. Палейка [і інш.]; пад рэд. М. І. Запрудскага. Мінск, 2016. – 334 с.
 2. Медыяадукацыя ў сучаснай школе: Зборнік навукова-метадычных артыкулаў / Т. Ваврава, М. Запрудскі [і інш.]; пад нав. рэд. М. І.Запрудскага. – Мінск, 2016. – 112 с.
 3. Чаркасва Л. У. Тэхналогія візуалізацыі вучэбнага матэрыяла як спосаб фарміравання ў школьнікаў інфармацыйнай кампетэнтнасці.
 4. Прыклады заданняў PISA: прыродазнаўчая пісьменнасць. –

Мінск: РІКВ. // [Электронны рэсурс]. − Рэжым доступа:https://rikc.by/ru/PISA/3-expisa.pdf – Дата доступа: 31.08.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасяджэнне 4

Дата правядзення: 27.05.2022

Тэма: Эфектыўнасць работы настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці па забеспячэнні якаснай адукацыі.

Форма правядзення: панарама вопыту.

Мэта: аналіз эфектыўнасці работы метадычнага аб'яднання, вызначэнне перспектыўных накірункаў яго работы на наступны год.           Задачы:

 1. Спрыяць распаўсюджванню станоўчага педагагічнага вопыту.
 2. Садейнічаць развіццю прафесійнай педагагічнай творчасці.
 3. Правесці прэзентацыю перадавога педагагічнага вопыту.

Пытанні для абмеркавання:

 1. Вынікі рэалізацыі метадычных тэм па самаадукацыі

настаўнікаў.

Засулевіч Г.І., настаўнік матэматыкі

Савянкова Л.М., настаўнік фізічнай культуры

 1. Аналіз педагагічных дасягненняў настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнай накіраванасці за 2017/2018 вучэбны год.

Засулевіч Г.І., кіраўнік метадычнага аб'яднання

 1. Выяўленне запытаў і патрэб педагогаў (анкетаванне).

Засулевіч Г.І., кіраўнік школьнага метадычнага аб’яднання.

 1. Абмеркаванне плана работы метадычнага аб’яднання на 2019/2020 навучальны год

Засулевіч Г.І., кіраўнік метадычнага аб'яднання

Практычная частка

 1. Выстава метадычных распрацовак.
 2. Прэзентацыя дыдактычных матэрыялаў, распрацаваных

настаўнікамі.

Літаратура

 1. Ксензову, Г.Ю. «Майстэрня настаўніка» - серыя метадычнай літаратуры. /Г.Ю. Ксензову. - М., 2001г. Народная асвета. Мінская школа.
 2. Груденов, Я.І. Ўдасканаленне методыкі працы настаўніка матэматыкі / Я.І. Груденов. - М .: Навука і тэхніка, 2005.

 

свернуть